Home Kultura Zakończenie projektu „Świat jest teatrem”
0

Zakończenie projektu „Świat jest teatrem”

0
0

Uczniowie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Skawinie w partnerstwie z Towarzystwem Przyjaciół Skawiny, Miejską Biblioteką Publiczną oraz naszą Skawińskim Centrum Wolontariatu zrealizowali projekt „Świat jest teatrem”, współfinansowany przez Urząd Miasta i Gminy Skawina. Głównym celem zadania było kształtowanie twórczych, odpowiedzialnych i świadomych postaw wobec kultury poprzez uczestnictwo w różnych wydarzeniach kulturalnych dzieci i młodzieży. W przedsięwzięciu wzieło udział 13-tu wychowanków klas I -III oraz IV-V Szkoły Podstawowej SOSW w Skawinie. Grant „Świat jest teatrem” realizowano od marca do czerwca.

Edukacyjne zajęcia teatralne pomagają aktywizować dzieci, a jednocześnie ułatwiają im kontrolę swoich emocji. Umożliwiają im swobodną ekspresję, poszerzają zasób słownictwa. Osobami odpowiedzialnymi za realizację Grantu byli nauczyciele SOSW: Agnieszka Janicka – Surowiec i Anna Kukla.