Home Samorząd Plan dla Skawiny – zapowiedź programu termomodernizacji

Warning: A non-numeric value encountered in /users/0028/sh201418/www/sh201418.website.pl/wp-content/themes/newstube2/functions.php on line 1648
  Previous Video ZOSTAŃ POLICJANTEM
  Next Video Którego z radnych obecnej kadencji widzielibyście chętnie w składzie nowej Rady Miejskiej?

Plan dla Skawiny – zapowiedź programu termomodernizacji

0
0

22 lutego, w Warszawie, wiceminister Piotr Woźny i z-ca burmistrza Tomasz Ożóg podpisali porozumienie o współpracy, którego celem jest wypracowanie optymalnego modelu współpracy administracji rządowej i administracji samorządowej niezbędnego dla efektywnego rozwiązywania problemu zanieczyszczenia powietrza.
W efekcie tego porozumienia powstaje „Laboratorium Skawina” – miejsce, współpracy rządu z samorządem województwa i gminy. Współpraca ma pozwolić na wypracowanie nowej formy wsparcia dla mieszkańców nie tylko w formie dotacji do wymiany źródeł ciepła oraz programów dotacji do paliw np. gazu. Celem nowego instrumentu – termomodernizacji będzie przede wszystkim zmniejszenie ilości spalanego węgla i gazu co ograniczy poziom „ubóstwa energetycznego” w naszej gminie i jednocześnie pozwoli na zmniejszenie poziomu smogu.

Program będzie dedykowany dla osób, które nie są w stanie sfinansować procesu termomodernizacji swojego budynku. Porozumienie zakłada wdrożenie tzw. projektu prepilotażowego, na który przeznaczono 1 mln zł, co pozwoli zweryfikować w praktyce założenia przyjęte w nowelizowanej ustawie o wspieraniu termomodernizacji i remontów. To oznacza, że jeszcze w 2018 r. zostanie na terenie naszej gminy docieplone ok. 20 domów. Ponadto wspólne działania rządu i samorządów będą dotyczyć:

 • wypracowania mechanizmów skierowanych na redukcję ubóstwa energetycznego, w tym wzmocnienie systemu pomocy społecznej w tym obszarze,
 • budowania jednolitego systemu monitorowania powietrza,
 • opracowania optymalnych modeli kampanii informacyjnych i edukacyjnych umożliwiających synergię aktywności prowadzonych w tym obszarze przez administrację rządową i samorządową,
 • wypracowania rekomendacji dotyczących zmiany w obecnym systemie dopłat na wymianę źródeł ciepła wraz z propozycjami nowych, niedotacyjnych instrumentów wsparcia,
 • opracowania metod wsparcia merytorycznego i finansowego dla osób wykluczonych energetycznie, które powinno obejmować kwestie związane z wymianą źródła ciepła, kompleksową modernizacją energetyczną oraz systemem dopłat,
 • opracowania zasad współpracy z przedsiębiorstwami zainteresowanymi wsparciem działań zmierzających do poprawy stanu powietrza,
 • zapewnienia stałego wsparcia naukowo-badawczego nad zrealizowanymi i realizowanymi przez samorządy zadaniami inwestycyjnymi dotyczącymi poprawy stanu powietrza,
 • budowania wykwalifikowanych kadr ekodoradców wspierających mieszkańców w doborze optymalnych rozwiązań poprawiających efektywność energetyczną i ograniczających niską emisję.

Kolejnym ważnym krokiem we współpracy będzie nowelizacja ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów, następnie złożenie przez gminę wniosku o przyznanie dotacji na finansowanie termomodernizacji domów w Skawinie, a po otrzymaniu środków, realizacja inwestycji.

Na podstawie danych z PGN oraz po konsultacji z M-GOPS szacujemy, że w gminie Skawina programem będzie objętych ok 1000 domów (rodzin), które będą spełniać ustawowe kryteria dostępowe. Kryteria te będą podzielone na dwie kategorie: kryterium dochodowe oraz kryteria społeczne.

W najbliższych tygodniach będą doprecyzowane szczegóły dotyczące zasad realizacji programu w naszej gminie, a po ich ustaleniu przeprowadzony zostanie nabór wniosków (zostanie to podane do publicznej wiadomości za pomocą zwyczajowych kanałów komunikacji z mieszkańcami, które były wykorzystywane w programach wymiany pieców, projekcie solarnym czy fotowoltaicznym). Planowany termin naboru to III kw. 2018 r.


Kontakt UMIG w Skawinie:

 • Zespół ds. Ochrony Powietrza
  Wydział Rozwoju i Strategii Rynek 12 (wejście od ul. Krzywej), pokój 1
  – Dawid Kapusta,  e-mail: solary@um.skawina.net,    tel.: 12 2770 167
  – Sławomira Żurek,  e-mail: s.zurek@gminaskawina.pl,    tel.: 12 2770 167
  – Krzysztof Szulada,  e-mail: ekodoradca@gminaskawina.pl,  tel.: 12 2770 168, kom.: +48 602 240 875

Źródło: UMiG w Skawinie

LEAVE YOUR COMMENT

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *